Prostat kanserinin belirtileri

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (2)

Erkek üreme sistemin bir parçası olan prostatta, hücrelerin kontrolsüz üremesi sonucu prostat kanseri gelişir. 50 yaş üzerindeki her erkekte görülebilir. Prostat kanseri belirtileri arasında, sık idrara çıkma, kanama, ağrı, ejekülasyon sorunu, ileri yaşlarda sırt, bel ağrıları, idrar yamama problemleri yer

Robotik Cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı pahalı bir ameliyat mıdır?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (1)

Robotik Cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı diğer ameliyat türlerine (laparoskopik ve konvansiyonel) göre daha pahalıdır. Fakat, operasyon sonrası, hasta memnuniyetinin yüksekliği ve operasyonun başarısı maliyeti geri plana atmaktadır.

Robotik cerrahi ne demektir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (2)

Robotik cerrahi ameliyatı, laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda uygulanabilen, özel robotlar sayesinde yapılan ameliyatlardır. Kadın hastalıkları, genel cerrahi ve üroloji alanında sık sık kullanılır. En güvenli ve başarılı yöntemler arasında yer almaktadır.

Prostat kanseri ameliyatında robotik cerrahi kullanılıyor mu?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (9)

Robotik cerrahi üroloji ameliyatlarında ve prostat kanseri ameliyatlarında uygulanabilir. Açık ve kapalı gerçekleştirilen pek çok ameliyatta da güvenle uygulanabilmektedir.

Robotik cerrahi sistemi kaç parçadan oluşmaktadır?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (7)

Robotik cerrahi 3 parçadan oluşmaktadır. İlk parça “Konsol” bölümüdür. Cerrahın cihazı kontrol ettiği bölümdür. Parmaklarına özel parçalar yerleştirilir. Netlik ve yakınlaştırma bu bölümden yapılır. Monopolor ve koter pedalları da birinci bölmede yer alır.

Robotik cerrahi ameliyatını kimler yapabilir?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (8)

Robotik cerrahi ameliyatı bu alanda özel eğitim almış cerrahlar tarafından yapılabilir. Robotik cerrahi Ankara doktorları geçmiş eğitimleri, alana yetkinlikleri ve deneyimleri ile seçilir. Operasyonlar, robot tarafından değil, cerrah tarafından yapılır. Bu yüzden doktorun geçmiş deneyim ve başarıları önemli rol oynar.

Robotik cerrahi sırasında kaç personel ameliyata giriyor?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (6)

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı sırasında, operasyona pek çok sağlık personeli dahil olur. Bunların başında, robotik eğitimi almış cerrah bulunur. Cerraha, operasyonda yardımcı bir cerrah eşlik eder.

Robotik cerrahinin, laparoskopik cerrahiye üstünlüğü bulunmakta mıdır?

Imacon Color Scanner

Robotik cerrahinin, laparoskopik cerrahiye üstünlüğü bulunmakta mıdır? Bu cerrahi robotun adının Da vinci olmasının özel bir sebebi var mıdır?

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatına karar vermeden önce

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (9)

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı öncesinde hastalara pek çok test uygulanmaktadır. Bu testler hem ameliyata uygunluk, hem ameliyata gereksinimlilik, hem de olası komplikasyonların gelişmelerini engellemede önemli rol oynamaktadır.

Robotik ameliyat sırasında kan kaybı oluyor mu?

ankara-da-vinci-robotik-cerrahi (10)

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatları son yıllarda çeşitli makul sebeplerden dolayı çok sık tercih edilmektedir. Robotik olarak da yapılabilen ameliyatlarda kanama olma ihtimali en yüksek olan ameliyat, prostat kanseri ameliyatıdır (radikal prostatektomi).